Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuálně – návštěvy v domově

Datum publikování: 05.01.2020

Vážení rodinní příslušníci,

na základě ROZHODNUTÍ Krajské hygienické stanice Ostrava nejsou zatím povoleny návštěvy klientů úseku  5B, 3B, 2B a nově 4B (výskyt onemocnění Covid-19) . O změně budeme neprodleně informovat na webových stránkách.

Ostatní klienty můžete navštívit za níže uvedených podmínek:

 • Návštěvy proběhnou pouze v pracovní dny (po-pá), délka návštěvy je omezena na 45 minut (14.00 – 14,45 15,00 – 15,45 nebo 16,00 – 16,45 hod.).
 • Návštěvy se uskuteční pouze ve velkém sále. V jednom čase může být přítomno jen 10 návštěvníků. Výjimku tvoří klienti, kterým zdravotní stav neumožňuje opustit lůžko.
 • Na návštěvu se může dostavit pouze 1 osoba starší 18ti let. Dětem a zvířatům nejsou návštěvy povoleny.
 • Klienty z budovy A můžete po předchozím objednání navštívit ve dnech:

4.1., 6.1., 8.1., 12.1., 14.1., 15.1., 18.1., 20.1., 22.1. 2021

 • Klienty z budovy B můžete po předchozím objednání navštívit ve dnech:

5.1., 7.1., 11.1., 13.1., 19.1., 21.1. 2021

 • Na návštěvu je zapotřebí se dopředu objednat, a to pouze telefonicky a jen u sociálních pracovnic na tel. číslech 595 701 300 nebo 595 701 320  v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou:
  • nový, nepoužitý respirátor min. třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu
  • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19 (originál nebo ověřenou kopii), přičemž od prodělání onemocnění neuběhlo 90 dní do doby návštěvy nebo
  • negativní výsledek PCR nebo antigenního POC testu, přičemž od testu neuplynulo 48 hodin.

Informace o tom, kde se můžete nechat otestovat, naleznete na našich webových stránkách v sekci „Testování návštěv“

 • Návštěva nebude povolena:
  • osobám, které se neprokáží potvrzením lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 nebo negativním výsledkem PCR či antigenního POC testu
  • osobám, kterým bude naměřena tělesná teplota 37°C a více
  • osobám, které jeví známky respiračního onemocnění (rýma, kašel)
  • osobám, které odmítnou respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů
  • osobám, které nebudou předem na návštěvu objednány
 • Každá návštěva je povinna respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ

Návštěvy uživatelů jsou z důvodu preventivních opatření povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Každý návštěvník vchází do domova v RESPIRÁTORU FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, v prostoru mezi prosklenými dveřmi si vydezinfikuje ruce a termokamerou si nechá změřit tělesnou teplotu a vyplní čestné prohlášení. Návštěvníkovi je zapůjčen štít a poskytnuty jednorázové rukavice. Dále bude nasměrován do velkého sálu. Velký sál opustí v době ukončení návštěvy (v 14,45, 15,45 nebo 16,45 hod.).
 • Povinnosti návštěvníka po celou dobu přítomnosti v domově:
  • mít nos i ústa zakrytá respirátorem a nasazen štít a mít na rukou rukavice
  • není povoleno jíst, pít a kouřit
  • pohybovat se pouze v povolených prostorách (velký sál přes úsek 1A)
  • dodržovat od ostatních osob (kromě navštíveného) odstup 2 metry
  • se svým blízkým sedět ve velkém sále pouze u stolu
  • dodržet stanovenou dobu návštěvy domova

Děkujeme, že dodržováním těchto pokynů chráníte zdraví svých blízkých.

Magda Mertová, ředitelka organizace