Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuálně – návštěvy v domově

Datum publikování: 30.03.2021

Vážení rodinní příslušníci,

nově od 20. 3. 2021 Vám k návštěvě našeho domova postačuje absolvované očkování proti onemocnění Covid-19 (podrobnosti viz níže).

Klienty našeho domova můžete navštívit za níže uvedených podmínek:

 • Návštěvy proběhnou pouze v pracovní dny (po-pá), délka návštěvy je omezena na 45 minut (14.00 – 14,45 15,00 – 15,45 nebo 16,00 – 16,45 hod.).
 • Návštěvy se uskuteční pouze ve velkém sále. V jednom čase může být přítomno jen 10 návštěvníků. Výjimku tvoří klienti, kterým zdravotní stav neumožňuje opustit lůžko.
 • Na návštěvu se může dostavit pouze 1 osoba starší 18ti let. Dětem a zvířatům nejsou návštěvy povoleny.
 • Klienty z budovy A můžete po předchozím objednání navštívit ve dnech:

2.3., 4.3., 8.3., 10.3., 12.3., 16.3., 18.3., 22.3., 24.3., 26.3., 30.3. 2021

1.4., 7.4., 9.4., 13.4., 15.4., 19.4., 21.4., 23.4., 27.4., 29.4. 2021

 • Klienty z budovy B můžete po předchozím objednání navštívit ve dnech:

1.3., 3.3., 5.3., 9.3., 11.3., 15.3., 17.3., 19.3., 23.3., 25.3., 29.3., 31.3. 2021

6.4., 8.4., 12.4., 14.4., 16.4., 20.4., 22.4., 26.4., 30.4 2021

 • Na návštěvu je zapotřebí se dopředu objednat, a to pouze telefonicky a jen u sociálních pracovnic na tel. číslech 595 701 300 nebo 595 701 320  v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou:
  • nový, nepoužitý respirátor min. třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu
  • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19 (originál nebo ověřenou kopii), přičemž od prodělání onemocnění neuběhlo 90 dní do doby návštěvy nebo
  • negativní výsledek PCR nebo antigenního POC testu, přičemž od testu neuplynulo 48 hodin nebo
  • nově od 20. 3. 2021 vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Informace o tom, kde se můžete nechat otestovat, naleznete na našich webových stránkách v sekci „Testování návštěv“

 • Návštěva nebude povolena:
  • osobám, které se neprokáží potvrzením lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 nebo negativním výsledkem PCR či antigenního POC testu nebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19
  • osobám, kterým bude naměřena tělesná teplota 37°C a více
  • osobám, které jeví známky respiračního onemocnění (rýma, kašel)
  • osobám, které odmítnou respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů
  • osobám, které nebudou předem na návštěvu objednány
 • Každá návštěva je povinna respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ

Návštěvy uživatelů jsou z důvodu preventivních opatření povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Každý návštěvník vchází do domova v RESPIRÁTORU FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, v prostoru mezi prosklenými dveřmi si vydezinfikuje ruce a termokamerou si nechá změřit tělesnou teplotu a vyplní čestné prohlášení. Návštěvníkovi je zapůjčen štít a poskytnuty jednorázové rukavice. Dále bude nasměrován do velkého sálu. Velký sál opustí v době ukončení návštěvy (v 14,45, 15,45 nebo 16,45 hod.).
 • Povinnosti návštěvníka po celou dobu přítomnosti v domově:
  • mít nos i ústa zakrytá respirátorem a nasazen štít a mít na rukou rukavice
  • není povoleno jíst, pít a kouřit
  • pohybovat se pouze v povolených prostorách (velký sál přes úsek 1A)
  • dodržovat od ostatních osob (kromě navštíveného) odstup 2 metry
  • se svým blízkým sedět ve velkém sále pouze u stolu
  • dodržet stanovenou dobu návštěvy domova

Děkujeme, že dodržováním těchto pokynů chráníte zdraví svých blízkých.

Magda Mertová, ředitelka organizace