Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Aktuálně – návštěvy v domově

Datum publikování: 08.06.2021

Vážení rodinní příslušníci,

od 3. 6. 2021 dochází k následujícím změnám v organizaci návštěv:

 • je zrušeno omezení délky návštěvy na 45 minut
 • je zrušena možnost nechat se otestovat v našem domově

Podrobnější informace viz níže.

Klienty našeho domova můžete navštívit za níže uvedených podmínek:

 • Návštěvy proběhnou pouze v pracovní dny (po-pá), v době od 14,00 do 17,00 hodin.
 • Návštěvy se mohou uskutečnit v pokoji klienta nebo na zahradě domova.
 • Na návštěvu se mohou dostavit osoby starší 15ti let. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby současně. Dětem nejsou zatím návštěvy povoleny.
 • Není zapotřebí se na návštěvu dopředu objednávat.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou:
  • nový, nepoužitý respirátor min. třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu
  • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19 (originál nebo ověřenou kopii), přičemž od prodělání onemocnění neuběhlo 180 dní do doby návštěvy nebo
  • negativní výsledek PCR testu, přičemž od testu neuplynulo více jak 7 dní nebo
  • negativní výsledek antigenního POC testu provedeného zdravotnickým pracovníkem, přičemž od testu neuplynulo 72 hodin nebo
  • potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž:
   1. od aplikace 1. dávky u očkování, kde se aplikují 2 dávky, uplynulo nejméně 22 dní a nejvíce 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka
   2. od aplikace 1. dávky u očkování, kde se aplikují 2 dávky, uplynulo nejméně 22 dní a nejvíce 9 měsíců, pokud byla aplikována 2. dávka nebo
   3. od aplikace dávky u očkování, kde se aplikuje jen 1 dávka, uplynulo nejméně 14 dní a nejvíce 9 měsíců nebo
  • potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o tom, že absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl mu poskytnut jeho zaměstnavatelem, s negativním výsledkem nebo
  • potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce (platí pro návštěvníka od 15ti let) o tom, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem nebo
  • antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a na místě před zaměstnancem domova provede tento test s negativním výsledkem.

Informace o tom, kde se můžete nechat otestovat, naleznete na našich webových stránkách v sekci „Testování návštěv“

 • Návštěva nebude povolena:
  • osobám, které se neprokáží jedním z výše uvedeným potvrzením či dokladem o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo potvrzením lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 nebo potvrzením o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19
  • osobám, kterým bude naměřena tělesná teplota 37°C a více
  • osobám, které jeví známky respiračního onemocnění (rýma, kašel)
  • osobám, které odmítnou respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů
 • Každá návštěva je povinna respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ

Návštěvy uživatelů jsou z důvodu preventivních opatření povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Každý návštěvník vchází do domova v RESPIRÁTORU FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, v prostoru mezi prosklenými dveřmi si vydezinfikuje ruce a termokamerou si nechá změřit tělesnou teplotu a vyplní čestné prohlášení. Dále pokračuje na úsek za osobou, kterou jde navštívit. Návštěvu ukončí nejpozději v 17,00 hodin.
 • Povinnosti návštěvníka po celou dobu přítomnosti v domově:
  • mít nos i ústa zakrytá respirátorem
  • není povoleno jíst, pít a kouřit
  • pohybovat se pouze v povolených prostorách (pokoj uživatele nebo zahrada domova)
  • dodržovat od ostatních osob (kromě navštíveného) odstup 2 metry
  • dodržet stanovenou dobu návštěvy domova

Děkujeme, že dodržováním těchto pokynů chráníte zdraví svých blízkých.

Magda Mertová, ředitelka organizace