Přeskočit na obsah
logo Ostrava

POZOR ZMĚNA!!! Návštěvy v domově – změna od 22. 11. 2021

Datum publikování: 22.11.2021

NA ÚSEKU 3A JE OD DNEŠNÍHO DNE ZRUŠENA PREVENTIVNÍ KARANTÉNA. KLIENTY TOHOTO ÚSEKU MŮŽETE OPĚT NAVŠTÍVIT.

Vážení rodinní příslušníci,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a na základě vládních opatření dochází od 3. 11. 2021 ke změně v podmínkách návštěv klientů. Změny se týkají doby platnosti PCR a antigenních testů. Testy určené pro sebetestování již nebudou akceptovány.

Klienty našeho domova můžete navštívit za níže uvedených podmínek:

 • Návštěvy proběhnou pouze v pracovní dny (po-pá), v době od 9,00 do 11,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hodin.
 • Návštěvy se mohou uskutečnit v pokoji klienta, na zahradách nebo ve společných prostorách v přízemí domova.
 • Na návštěvu se mohou dostavit osoby starší 15ti let. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby současně. Dětem nejsou návštěvy povoleny.
 • Není zapotřebí se na návštěvu dopředu objednávat.
 • Každý návštěvník musí mít s sebou:
  • nový, nepoužitý respirátor min. třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu
  • potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění Covid-19 (originál nebo ověřenou kopii), přičemž od prodělání onemocnění neuběhlo 180 dní do doby návštěvy nebo
  • negativní výsledek PCR testu, přičemž od testu neuplynulo více jak 72 hodin nebo
  • negativní výsledek antigenního POC testu provedeného zdravotnickým pracovníkem, přičemž od testu neuplynulo 24 hodin nebo
  • potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž:
   1. od aplikace 2. dávky u očkování, kde se aplikují 2 dávky, uplynulo nejméně 14 dní
   2. od aplikace dávky u očkování, kde se aplikuje jen 1 dávka, uplynulo nejméně 14 dní.
 • Návštěva nebude povolena:
  • osobám, které se neprokáží jedním z výše uvedeným potvrzením či dokladem o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo potvrzením lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 nebo potvrzením o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19
  • osobám, kterým bude naměřena tělesná teplota 37°C a více
  • osobám, které jeví známky respiračního onemocnění (rýma, kašel)
  • osobám, které odmítnou respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů
 • Každá návštěva je povinna respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ

Návštěvy uživatelů jsou z důvodu preventivních opatření povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Každý návštěvník vchází do domova v RESPIRÁTORU FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, v prostoru mezi prosklenými dveřmi si vydezinfikuje ruce a termokamerou si nechá změřit tělesnou teplotu a vyplní čestné prohlášení. Dále pokračuje na úsek za osobou, kterou jde navštívit. Návštěvu ukončí nejpozději v 17,00 hodin.
 • Povinnosti návštěvníka po celou dobu přítomnosti v domově:
  • mít nos i ústa zakrytá respirátorem
  • není povoleno jíst, pít a kouřit
  • pohybovat se pouze v povolených prostorách (pokoj uživatele, zahrady nebo společné prostory v přízemí domova)
  • dodržovat od ostatních osob (kromě navštíveného) odstup 2 metry
  • dodržet stanovenou dobu návštěvy domova

Děkujeme, že dodržováním těchto pokynů chráníte zdraví svých blízkých.

Magda Mertová, ředitelka organizace