NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ

Datum publikování: 24.07.2020

Vážení rodinní příslušníci,

v našem domově jsou povoleny návštěvy uživatelů za níže uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny pouze v pracovní dny (po-pá), délka návštěvy je omezena na 45 minut (15,00 – 15,45 nebo 16,00 – 16,45 hod.). Na návštěvu se může dostavit pouze 1 osoba starší 18ti let. Dětem a zvířatům nejsou návštěvy povoleny.
 • Na návštěvu je zapotřebí se dopředu objednat, a to pouze telefonicky a jen u sociální pracovnice B. Běčákové (595 701 300) nebo K. Lazové (595 701 320) v pracovní dny v době od 8,00 do 12,00 hodin.
 • Je omezen počet návštěvníků – z jednoho úseku mohou být ve velkém sále navštíveni v jednom dni pouze 4 uživatelé.
 • Návštěvy se uskuteční pouze ve velkém sále. Výjimku tvoří uživatelé, kterým zdravotní stav neumožňuje opustit lůžko.
 • Návštěva nebude povolena:
  • osobám, kterým bude naměřena tělesná teplota 37°C a více
  • osobám, které jeví známky respiračního onemocnění (rýma, kašel)
  • osobám, které odmítnou respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů
  • osobám, které nebudou předem na návštěvu objednány
 • Každá návštěva je povinna respektovat Pokyny k návštěvám uživatelů a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

POKYNY K NÁVŠTĚVÁM UŽIVATELŮ

Návštěvy uživatelů jsou z důvodu preventivních opatření povoleny za níže uvedených podmínek:

 • Každý návštěvník vchází do domova s nasazenou rouškou, v prostoru mezi prosklenými dveřmi si vydezinfikuje ruce. Zaměstnancem domova si nechá změřit tělesnou teplotu. Návštěvník bude nasměrován do velkého sálu. Velký sál opustí v době ukončení návštěvy (v 15,45 nebo 16,45 hod.).
 • Povinnosti návštěvníka po celou dobu přítomnosti v domově:
  • mít nos i ústa zakrytá rouškou
  • není povoleno jíst, pít a kouřit
  • pohybovat se pouze v povolených prostorách (velký sál přes úsek 1B)
  • dodržovat od ostatních osob (kromě navštíveného) odstup 2m
  • se svým blízkým sedět ve velkém sále pouze u stolu
  • dodržet stanovenou dobu návštěvy domova

Děkujeme, že dodržováním těchto pokynů chráníte zdraví svých blízkých.