Přeskočit na obsah
logo Ostrava

TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV od dubna 2021

Datum publikování: 30.03.2021

Návštěvy našich uživatelů se mohou nechat otestovat na antigenních odběrových místech nebo přímo v našem domově.

Návštěvy, které se nechtějí nechat otestovat na odběrových místech, se mohou při objednávání návštěvy u sociálních pracovnic (tel. č. 595 701 300) zároveň objednat na testování antigenními POC testy v domově, které bude bezplatné. Bez předchozího objednání nebude možné test provést. Testování budou provádět zdravotní sestry domova. Antigenní testování je možné provést u jedné osoby nejvýše jedenkrát za 3 dny.

Testování v domově bude probíhat ve dnech:

6. 4., 7. 4., 11. 4., 12. 4., 16. 4., 17. 4., 21. 4., 22. 4., 26. 4. a 27. 4. 2021 v časových termínech:

10,00 – 11,00 hodin

14,00 – 17,00 hodin.

Výsledek antigenního testu je platný pro následující 2 dny.

Podmínkou testování je vyplnění Čestného prohlášení, jehož součástí je udělení souhlasu s testováním a se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

Čestné prohlášení je k náhledu zde

Testování se bude provádět v prostorách vstupu bočního vchodu do budovy A. Vstupovat do budovy budou zájemci o testování pouze na vyzvání a jednotlivě.