Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka je speciální typ fotografie, která zobrazí celý prostor v maximálním zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně. Interaktivně pomocí myši můžete otáčet pohled v libovolném směru a úhlu. Stiskem klávesy SHIFT si přiblížíte detail, klávesou CTRL oddálíte pohled. Další možnosti ovládání jsou v menu u každé prohlídky.