Ceník služeb

Sazebník úhrad ubytování a stravy v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, platný od 1. března 2018:

STRAVA NORMÁLNÍ

STRAVA ŠETŘÍCÍ

STRAVA DIABETICKÁ

STRAVA SONDA

NUTRIČNÍ VÝŽIVA PŘEDEPSANÁ LÉKAŘEM