Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Kvalita námi poskytovaných služeb je pro nás velmi důležitá. Naše služby se snažíme neustále zkvalitňovat, a to zejména systematickým vzděláváním našich zaměstnanců a zaváděním nových metod a konceptů do péče o naše klienty.

 

CERTIFIKÁT „PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PALIATIVNÍ PÉČI“

Certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“ se uděluje poskytovateli sociální služby, jehož zaměstnanci absolvují v průběhu jednoho až dvou let tři povinné kurzy a v nich bude proškoleno více jak 75 % pracovníků přímé obslužné péče a další tři kurzy z nabídky dle vlastního výběru. Všechny kurzy se týkají oblasti paliativní péče. Certifikát se vydává na dobu tří let.

Náš domov získal certifikát v roce 2021, tedy s platností do května 2024. V loňském roce jsme dalším vzděláváním našich zaměstnanců v oblasti paliativní péče docílili prodloužení certifikátu o další rok, tedy do roku 2025.

CERTIFIKÁT PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PALIATIVNÍ PÉČI

 

CERTIFIKÁT „PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PÉČI O OSOBY S DEMENCÍ“

Certifikát „Pracoviště proškolené v péči o osoby s demencí“ se uděluje poskytovateli sociální služby, jehož zaměstnanci absolvují v průběhu jednoho až dvou let tři povinné kurzy a v nich bude proškoleno více jak 75 % pracovníků přímé obslužné péče a další tři kurzy z nabídky dle vlastního výběru. Všechny kurzy se týkají oblasti péče o osoby s demencí. Certifikát se vydává na dobu tří let.

Náš domov získal tento certifikát v loňském roce. Jeho platnost je do roku 2025.

CERTIFIKÁT PRACOVIŠTĚ PROŠKOLENÉ V PÉČI O OSOBY S DEMENCÍ 

 

NAMASTE CARE – RELAXAČNÍ MÍSTNOST

Namaste care je metoda, která vznikla před šestnácti lety v USA a její autorkou je Joyce Simard. Tato metoda je zaměřena na péči o lidi s pokročilou demencí. Pomáhá, abychom nezapomínali, že každá lidská bytost od první do poslední minuty svého života potřebuje blízkost a vřelost. Potřebuje být přijímána a rozpoznávána jako součást společenství, protože takový život i smrt dávají smysl.

V našem domově byla v roce 2021 zřízena místnost pro smyslovou stimulaci, s názvem „Relaxační místnost“.

V této místnosti probíhá smyslová stimulace s prvky Namaste care.

Jedná se o stimulaci pěti smyslů: hmat-dotek, sluch, zrak, čich a chuť.

Součástí prostředí jsou hudba, barvy, terapeutický dotek
a masáže, aromaterapeutické oleje a něco dobrého k pití.

Základní pilíře: dotek, příjemné prostředí a zpomalení.

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE – VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Smyslová aktivizace je moderní koncept péče a aktivizace, určený lidem s demencí. Koncept se zaměřuje na podporu a uchování či navrácení samostatnosti a dovedností seniora. Smyslová aktivizace umožňuje člověku žít samostatně a aktivně, smysluplně a důstojně. Oslovuje smysly člověka, které jsou klíčem k jeho schopnostem. K aktivizaci se využívají předměty a činnosti běžného dne, známé obrázky, slova, vůně či zvuky.

Principem celistvého konceptu je vnímat člověka jako celek, který zahrnuje oblast biologickou (tělesnou), psychickou (duševní) a transcendentální (duchovní).

Základními hodnotami, na kterých je koncept Smyslové aktivizace postaven, jsou úcta, respekt a láska.

V oblasti Smyslové aktivizace se naši zaměstnanci v loňském roce začali vzdělávat. Základním seminářem ke konceptu Smyslové aktivizace prošlo celkem 64 zaměstnanců. Dále bylo vybráno 10 zaměstnanců, kteří se zúčastnili kurzu Aktivizační praktikant konceptu Smyslové aktivizace. Kurz byl rozdělen do tří dvoudenních modulů (celkem 36 hodin). Absolvent kurzu Aktivizační praktikant konceptu Smyslové aktivizace je kompetentní plánovat, organizovat a odborně realizovat individuální Smyslovou aktivizaci uživatele na základě jeho individuálních potřeb a zdrojů, sestavit a odborně vést malé aktivizační skupiny. Absolvent kurzu dokáže propojit péči a aktivizaci a realizovat je v souladu s principy konceptu Smyslové aktivizace. V letošním roce se kurzu Aktivizační praktikant zúčastní dalších 10 zaměstnanců.