Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Historie

Předchůdcem současného Domova Čujkovova v Ostravě-Zábřehu byl Domov soustředěné péče pro důchodce pro 166 osob, který zahájil činnost 30. června 1971. Objekt postavený v padesátých letech minulého století, ve kterém byli původně ubytováni dělníci ostravských hutí a železáren a mladí manželé s dětmi, čekající na přidělení bytu, byl bezplatně převeden do majetku tehdejšímu Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-Zábřehu. Z popudu pracovníků sociálního oddělení této instituce bylo nákladem téměř jednoho miliónu korun vybudováno první experimentální zařízení tohoto typu v tehdejším Československu. Postupem času byl název zařízení změněn na domov-penzion pro důchodce. V roce 1974 vznikla v Ostravě nová organizace Městský ústav sociálních služeb, do jehož struktury byl domov-penzion pro důchodce začleněn.

Historické foto

V roce 1981 byla započata rekonstrukce stejné vedlejší budovy, ve které byl v roce 1983 zřízen domov důchodců. Obě zařízení takto společně fungovala až do roku 1990, kdy se vedení Městského ústavu sociálních služeb v Ostravě rozhodlo domov-penzion zrušit, budovu zrekonstruovat a vytvořit jeden komplex domova důchodců. Po ukončení rekonstrukce začalo zařízení fungovat jako domov důchodců s kapacitou 315 klientů.

Od 1.1.2001 je Domov Čujkovova příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy.