Praxe a stáže

PRAXE

studenti sociálních oborů se zájmem o praxi v naší organizaci mohou kontaktovat:

Mgr. Sylvii Boruňovou, DiS. – vedoucí útvaru sociální péče,

sborunova@cujkovova.cz, tel. číslo: 595 701 332

 

studenti zdravotních oborů se zájmem o praxi v naší organizaci mohou kontaktovat:

Mgr. Karin Pavinskou, DiS. – vedoucí útvaru zdravotní péče

kpavinska@cujkovova.cz, tel. číslo: 595 701 320

 

STÁŽE

stáže pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky vyřizuje:

Mgr. Sylvie Boruňová, DiS. – vedoucí útvaru sociální péče,

sborunova@cujkovova.cz, tel. číslo: 595 701 332

 

stáže pro všeobecné a praktické sestry vyřizuje:

Mgr. Karin Pavinská, DiS. – vedoucí útvaru zdravotní péče,

kpavinska@cujkovova.cz, tel. číslo: 595 701 320