Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu

 

Podpora organizace

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2018

⇒     Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.3.2018 usnesením č. 7/790 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 24 204 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 4 688 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 19 516 000,- Kč

⇒    Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.9.2018 usnesením č. 9/1031 rozhodlo o navýšení výše uvedené účelové dotace o částku 853 000,- Kč. Celková výše dotace pro rok 2018 tedy činí 25 057 000,- Kč.

Z celkové částky jsou jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 5 275 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 19 782 000,- Kč

 

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

 

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2018

⇒     Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1998/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2018 schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 15 909 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 1 915 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 994 000,- Kč

 

⇒     Rada města Ostravy svým usnesením č. 09514/RM1418/131 ze dne 19.6.2018 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 1 265 000,- Kč, který je určený na osobní náklady pro obě registrované služby.

Celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2018 se upravuje na částku 17 174 000,- Kč.

 

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2017

⇒    Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 11 681 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 497 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 9 184 000,- Kč

⇒   Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/509 ze dne 14.9.2017 byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb
o částku 4 245 tis. Kč. Celková výše dotace pro rok 2017 tedy činí 15 926 000,- Kč.

Z celkové částky byly po navýšení dotace jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem částkou 3 202 000,- Kč
 • Domov pro seniory částkou 12 724 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2017

⇒   Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 15 909 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 1 915 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 994 000,- Kč

 

⇒    Usnesením zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21.6.2017 bylo rozhodnuto poskytnout z rozpočtu města Ostravy Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 500 000,- Kč na náklady spojené s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru a výměny izolace na podlaze půdy v budově A Domova Čujkovova.

⇒     Rada města Ostravy usnesením č. 7556/RM1418/107 ze dne 31.10.2017 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 2 565 000,- Kč na náklady spojené s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru a výměny izolace na podlaze půdy v budově B Domova Čujkovova.

Navýšením neinvestičního příspěvku se celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2017 upravuje na částku 20 974 000,- Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2016

Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1868 ze dne 25.2.2016 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 430 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 230 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 200 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 21/2231 ze dne 22.9.2016 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb o částku 1 078 000 tis. Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 11 508 000,- Kč, z toho pro:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částka 2 900 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částka 8 608 000,- Kč

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2015

Moravskoslezský kraj podpořil Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkovou organizaci, účelovou dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 327 000,- Kč. Z toho službu:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 208 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 119 000,- Kč

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami „Programu na podporu sociálních služeb pro rok 2015“.