Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Další povinně zveřejňované informace včetně zdroje financování (dotace)

 

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu

Podpora organizace

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2023

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 10.3.2023 usnesením č. 11/1164 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 43 314 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 14 558 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 28 756 000 Kč.

⇒ Zastupitelstvo MSK usnesením č. 13/1411 ze dne 7.9.2023 rozhodlo o navýšení poskytnuté účelové dotace o částku 262 000 Kč. Celková výše dotace pro rok 2023 tedy činí 43 576 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 14 820 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 28 756 000 Kč.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2023

⇒ Zastupitelstvo města usnesením č. 10062/ZM2226/3 ze dne 7.12.2022 schválilo Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2023 celkový rozpočet ve výši 26 321 000 Kč.

Z toho:
➢ neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 26 321 000 Kč.
Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 10 727 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 15 594 000 Kč.

➢investiční příspěvek na pořízení žehlícího stroje ve výši 800 000 Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2022

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 16.3.2022 usnesením č. 7/676 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 30 782 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 9 505 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 21 277 000 Kč.

⇒ Zastupitelstvo MSK usnesením č. 9/924 ze dne 15.9.2022 rozhodlo o navýšení poskytnuté účelové dotace o částku 10 564 000 Kč. Celková výše dotace pro rok 2022 tedy činí 41 346 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 12 771 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 28 575 000 Kč.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2022

⇒ Zastupitelstvo města usnesením č. 1745/ZM1822/28 ze dne 8.12.2021 schválilo Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2022 celkový rozpočet ve výši 29 948 000 Kč.

Z toho:
➢ neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 24 028 000 Kč.
Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 9 781 000 Kč.
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 14 247 000 Kč.

➢investiční příspěvek na realizaci nového “komunikačního systému sestra-klient“ ve výši 5 920 000 Kč.

⇒ Rada města usnesením č. 10085/RM1822/157 ze dne 9.8.2022 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 1 894 000 Kč na malování obou objektů a na opravu zásobovací rampy. Neinvestiční příspěvek pro rok 2022 se tímto upravuje na částku 25 922 000 Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2021

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 17.3.2021 usnesením č. 3/230 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 37 867 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 12 601 000 Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 25 266 000 Kč.

⇒ Usnesením zastupitelstva MSK č. 5/459 ze dne 16.9.2021 bylo rozhodnuto o navýšení původně přiznané dotace o částku 2 753 000 Kč pro obě služby. Celková výše dotace z kapitoly 313 pro rok 2021 činí 40 620 000 Kč.

⇒ V souvislosti s epidemií COVID-19 byla organizaci poskytnuta účelová dotace v celkové výši 11 376 850 Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem testů a nákladů spojených s úkonem testování a na úhradu odměn za práci zaměstnanců.

⇒ Na základě žádosti organizace o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID19 byla organizaci poskytnuta dotace v celkové výši 3 495 211 Kč.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2021

⇒ Zastupitelstvo města usnesením č. 1181/ZM1822/19 ze dne 11.12.2020 schválilo Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2021 neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 22 884 000 Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 9 236  000 Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 648 000 Kč.

⇒ Rada města usnesením č. 8234/RM1822/127 ze dne 7.12.2021 schválila navýšení neinvestičního příspěvku na provoz o částku 3 971 000 Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2020

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 5.3.2020 usnesením č. 15/1788 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 33 331 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 11 129 000,- Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 22 202 000,- Kč

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 3.9.2020 usnesením č. 17/2141 rozhodlo o navýšení již poskytnuté účelové dotace pro rok 2020 o částku 3 197 000,- Kč.

⇒ V souvislosti s epidemií COVID-19 byla organizaci poskytnuta účelová dotace v celkové výši 14 217 000,- Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů a mimořádné odměny zaměstnancům.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2020

⇒ Zastupitelstvo města svým usnesením č. 0631/ZM1822/11 ze dne 11.12.2019 schválilo Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2020 neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 22 930 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 9 249 000,- Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 681 000,- Kč

⇒ V souvislosti s epidemií COVID-19 rada města usnesením č. 04604/RM1822/67 ze dne 25.8.2020 schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 557 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s financováním nákupu osobních ochranných prostředků.

⇒ Rada města usnesením č. 5471/RM1822/80 ze dne 8.12.2020 schválila zvýšení neinvestičního příspěvku o částku 2 718 000,- Kč. Neinvestiční příspěvek pro rok 2020 byl poskytnut v celkové výši 26 205 000,- Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2019

⇒     Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.3.2019 usnesením č. 11/1361 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 25 897 000,- Kč.
Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:
• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 7 658 000,- Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 18 239 000,- Kč

⇒ Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 12.9.2019 usnesením č. 13/1636 rozhodlo o navýšení výše uvedené účelové dotace o částku 4 683 000,- Kč. Celková výše dotace pro rok 2019 tedy činí 30 580 000,- Kč.

Z celkové částky jsou jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 5 275 000,- Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 19 782 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2019

⇒     Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 0015/ZM1822/2 ze dne 12.12.2018 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2019 schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 18 623 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

• Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 7 331 000,- Kč
• Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 11 292 000,- Kč

⇒ Rada města Ostravy svým usnesením č. 1807/RM1822/27 ze dne 16.7.2019 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 218 000,- Kč, který je určený na opravu parapetních desek.
Celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2018 se upravuje na částku 18 841 000,- Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2018

⇒     Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 14.3.2018 usnesením č. 7/790 rozhodlo poskytnout Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, účelovou dotaci v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 24 204 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 4 688 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 19 516 000,- Kč

⇒    Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.9.2018 usnesením č. 9/1031 rozhodlo o navýšení výše uvedené účelové dotace o částku 853 000,- Kč. Celková výše dotace pro rok 2018 tedy činí 25 057 000,- Kč.

Z celkové částky jsou jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 5 275 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 19 782 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2018

⇒     Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1998/ZM1418/31 ze dne 13.12.2017 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci pro rok 2018 schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 15 909 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 1 915 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 994 000,- Kč

⇒     Rada města Ostravy svým usnesením č. 09514/RM1418/131 ze dne 19.6.2018 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 1 265 000,- Kč, který je určený na osobní náklady pro obě registrované služby.

Celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2018 se upravuje na částku 17 174 000,- Kč.

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2017

⇒    Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 3/215 ze dne 16.3.2017 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 11 681 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 497 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 9 184 000,- Kč

⇒   Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/509 ze dne 14.9.2017 byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb
o částku 4 245 tis. Kč. Celková výše dotace pro rok 2017 tedy činí 15 926 000,- Kč.

Z celkové částky byly po navýšení dotace jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem částkou 3 202 000,- Kč
 • Domov pro seniory částkou 12 724 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

 

Podpora statutárního města Ostrava v roce 2017

⇒   Na základě usnesení zastupitelstva města Ostravy č. 1423/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016 byl Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz a na odpisy v celkové výši 15 909 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 1 915 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 13 994 000,- Kč

⇒    Usnesením zastupitelstva města č. 1725/ZM1418/27 ze dne 21.6.2017 bylo rozhodnuto poskytnout z rozpočtu města Ostravy Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 500 000,- Kč na náklady spojené s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru a výměny izolace na podlaze půdy v budově A Domova Čujkovova.

⇒     Rada města Ostravy usnesením č. 7556/RM1418/107 ze dne 31.10.2017 schválila navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 2 565 000,- Kč na náklady spojené s výměnou střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů v půdním prostoru a výměny izolace na podlaze půdy v budově B Domova Čujkovova.

Navýšením neinvestičního příspěvku se celkový neinvestiční příspěvek pro rok 2017 upravuje na částku 20 974 000,- Kč.

 

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2016

Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/1868 ze dne 25.2.2016 byla Domovu Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, poskytnuta účelová dotace v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 430 000,- Kč.

Z celkové částky byly jednotlivé registrované služby podpořeny následovně:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 230 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 200 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky jsou určeny k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb, zařazených v krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020. Domov Čujkovova použije přidělené prostředky v souladu s účelovým určením a za podmínek stanovených „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 21/2231 ze dne 22.9.2016 rozhodlo o poskytnutí a navýšení účelových dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Dle uvedeného usnesení byla organizaci navýšena účelová dotace určená k financování sociálních služeb o částku 1 078 000 tis. Kč.

Celková částka poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 11 508 000,- Kč, z toho pro:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částka 2 900 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částka 8 608 000,- Kč

 

Podpora Moravskoslezského kraje v roce 2015

Moravskoslezský kraj podpořil Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkovou organizaci, účelovou dotací v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v celkové výši 10 327 000,- Kč. Z toho službu:

 • Domov se zvláštním režimem (reg. číslo 1149753) částkou 2 208 000,- Kč
 • Domov pro seniory (reg. číslo 9572931) částkou 8 119 000,- Kč

Finanční prostředky byly organizaci poskytnuty na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“. Prostředky jsou využity v souladu s podmínkami „Programu na podporu sociálních služeb pro rok 2015“.